O mnie

Urodziłam się 14 marca 1961r. w Nowym Sączu, ukończyłam Liceum Medyczne w Nowym Sączu, a następnie Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Posiadam również uprawnienia Audytora Wewnętrznego ( Studia podyplomowe i zdany egzamin w Ministerstwie Finansów). Ukończyłam również Studia Podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych.

jozefa_szczurek_zelazko

Jestem mężatką, mam czwórkę wspaniałych dzieci oraz czworo wnuków. Pierwszą pracę podjęłam na stanowisku pielęgniarki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Następnie pracowałam w Zespole Szkół Medycznych jako nauczyciel, przygotowując kolejne kadry do trudnego zawodu pielęgniarki.

Pracowałam również na stanowisku pielęgniarki oddziałowej , a następnie naczelnej pielęgniarki ZZOZ. Z chwilą wprowadzenia reformy administracji publicznej pełniłam funkcję Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu . Od 2001r. pracuję na stanowisku Dyrektora SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

Staram się karierę zawodową łączyć z dalszym podnoszeniem swoich kwalifikacji, dostosowując je do zmieniających się uwarunkowań zarządzania placówkami służby zdrowia. Praca zawodowa, praca społeczna oraz życie rodzinne wymagają ode mnie umiejętnego dzielenia czasu. Moim niewątpliwym sukcesem jest coraz lepsza opinia jaką cieszy się kierowana przeze mnie placówka. Sukces ten to przede wszystkim wieloletnia konsekwentna realizacja założonych celów strategicznych, wsparta pracą całej załogi SP ZOZ Brzesko.

W styczniu 2013r. z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odebrałam wyróżnienie „Pracodawca przyjazny Pracownikom”. To wyróżnienie otrzymało 22 pracodawców różnego sektora w Polsce.

Od roku 2010 do 2015 r. pełniłam funkcję Radnej Województwa Małopolskiego wybranej dzięki zaufaniu jakie zostało mi udzielone przez Wyborców. Z racji posiadanych kwalifikacji oraz wykonywanej pracy zawodowej, Sejmik Województwa Małopolskiego powierzył mi funkcję Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej, byłam również członkiem Komisji Ochrony Zdrowia jak również w-ce Przewodniczącą Komisji Przedsiębiorczości i Innowacji. Wykonując mandat radnej wspólnie z koleżankami i kolegami z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości staram się realizować program jaki stanowił podstawę zaufania udzielonego nam w czasie wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego IV i V kadencji .

Wszystko to co udało mi się w życiu osiągnąć zawdzięczam wspaniałym ludziom, przede wszystkim mojej rodzinie oraz tym z którymi miałam szczęście współpracować.

Moje motto to: „Problemy życiowe są po to żeby je rozwiązywać”.

Moją pasją są wędrówki po szlakach górskich, a odpoczywam wspólnie z rodziną na wsi w przepięknej okolicy, gdzie położony jest nasz dom.

Józefa Szczurek ­- Żelazko