• "Problemy życiowe są po to żeby je rozwiązywać".

    Józefa Szczurek - Żelazko

Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak mi dopomóż Bóg